Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 3-2012

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.


Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Zaključak o Izvješću o radu gradonačelnika Solina za razdoblje srpanj 2011. godine - prosinac 2011. godine
2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2011. godinu
3. Zaključak o godišnjem financijskom izvještaju “Zvonimir” d.o.o. Solin za 2011. godinu
4. Zaključak o uporabi tekućeg dobitka za 2011. godinu “Zvonimir” d.o.o. Solin
5. Zaključak o otpisu nenaplativih potraživanja komunalne naknade trgovačkih društava
6. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture grada Solina za 2011. godinu
7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2011. godinu
8. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti i javne usluge koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
9. Odluka o raspolaganju nekretninama
10. Zaključak o promjeni statusa zemljišta smještenog u K.O. Solin
11. Rješenje o dodjeli imena ulici na području MO Mravince
12. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisne liste za 2012. godinu

GRADONAČELNIK
1. Pravilnik o uvjetima za postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta
i natpisa na području grada Solina
2. Zajednički program korištenja sredstava boravišne pristojbe u 2012. godini
3. Zaključak o objavi javnog natjecaja za hvatanje i skupljanje životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih životinja
s javnih površina Grada Solina
4. Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje javnih usluga čišćenja septičkih i sabirnih jama na području Grada Solina i osnivanju stručnog Povjerenstva za koncesije
5. Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
6. Zaključak o odobrenju postavljanja montažnog objekta (kontejnera)
7. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2011./2012. godinu
8. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2011./2012. godinu
9. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
10. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
11. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći

 
Pročitano 4799 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr