Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 2-2012

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.


Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Zaključak o Programu rada Gradske knjižnice Solin za 2012. godinu
2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “ISPOD GAŠPINI 2”
3. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja “RIBNJAK”
4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselje MRAVINCE 2
5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja GORNJA RUPOTINA
6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja “RUPOTINA”
7. Zaključak povodom preraspodjele proračunskih sredstava Proračuna Grada Solina za 2011. godinu
8. Zaključak o promjeni statusa zemljišta smještenog u K.O. Solin
9. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin
10. Zaključak o davanju pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o ustanovljavanju prava služnosti polaganja-izgradnje priključnog kabela na zemljištu smještenom u K.O. Solin
2. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2011./2012. godinu
3. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
4. Rješenje o određivanju osoba osposobljenih za pružanje prve pomoći
5. Rješenje o određivanju ovlaštenika zaštite na radu
6. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
7. Zaključak o odobrenju postavljanja montažnog objekta (kontejnera)
8. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
9. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći
10. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu za 2012. godinu

VLASTITI POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
1. Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Solinu za 2012. godinu

 
Pročitano 4353 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr