Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 1-2012

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.


Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o utvrđivanju najniže visine zakupnine za korištenje javnih površina na području grada Solina
2. Zaključak o utvrđivanju najniže visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Solina
3. Plan prijma u odjele Grada Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2012. godinu
4. Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu
5. Zaključak o ustupanju nekretnine smještene u K.O. Solin
6. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina smještenih u K.O. Solin
7. Zaključak o dodjeli naknade za poljoprivredne kulture
8. Zaključak o dodjeli naknade za poljoprivredne kulture
9. Zaključak o prodaji nekretnina smještenih u K.O. Solin, neposrednom pogodbom

 
Pročitano 10575 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr