Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 11-2011

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.


S A D R Ž A J 

GRADSKO VIJEĆE
1.  Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2011. godinu
2.  Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja “VRANJIC – KOSICA”
3.  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za
     2011. godinu
4.  Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2011.
5.  Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Solina za 2012. godinu
6.  Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu
7.  Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o obračunu, naplati i korištenju naknade za razvoj za realizaciju
     EKO Projekta
8.  Zaključak o analizi stanja i smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada
     Solina u 2012. godini .
9.  Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju gospodarske zone Blaca 2
GRADONAČELNIK
1.  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja NASELJE MRAVINCE I
2.  Zaključak o naknadi Štete nastale zbog požara
3.  Zaključak o isplati prigodne godišnje nagrade zaposlenicima kojima se plaće osiguravaju u Proračunu Grada
     Solina .
4.  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja “UŠĆE JADRA-MARINA”
5.  Zaključak o izboru učenika i studenata - korisnika stipendije .
6.  Zaključak o sufinanciranju interventnih troškova Javne vatrogasne postrojbe Split .
7.  Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći .

 

 

Pročitano 4140 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr