Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 10-2011

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.

SADRŽAJ

GRADSKO VIJECE
1. Proracun Grada Solina za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
2. Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture na podrucju grada Solina za 2012. godinu
3. Program održavanja komunalne infrastrukture na podrucju grada Solina za 2012. godinu
4. Program javnih potreba u športu grada Solina za 2012. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba
u športu grada Solina u 2012. godini
5. Program javnih potreba u kulturi grada Solina za 2012. godinu
6. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureenja “Zeleni kuk – sjever”
7. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanistickog plana ureenja “Blaca 2” .
8. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora
9. Zakljucak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin .


GRADONACELNIK
1. Zakljucak o sufinanciranju programa privatnog djecjeg vrtica “Carobni pianino”
2. Zakljucak o davanju na korištenje poslovnih prostora Turistickoj zajednici Grada Solina i “Zvonimiru” d.o.o.
Solin .
3. Zakljucak o odobrenju novcane potpore
4. Zakljucak o dodjeli jednokratne financijske pomoci
5. Zakljucak o naknadi štete
6. Zakljucak o izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja za podrucje Grada Solina
7. Zakljucak o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Gradskoj knjižnici Solin
8. Zakljucak o utvrivanju Konacnog prijedloga Izmjena i dopuna Urbanistickog plana ureenja “BLACA 2.”
9. Zakljucak o dodjeli jednokratne financijske pomoci
10. Zakljucak o placanju racuna za potrošak vode nogometnim klubovima
11. Zakljucak o odreivanju visine naknade za rad gradskog Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda
12. Zakljucak o zakupu poslovnog prostora za potrebe rada Vijeca Mjesnog odbora Rupotina
14. Zakljucak o izboru ucenika i studenata - korisnika stipendije .
15. Zakljucak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu
16. Zakljucak o placanju troškova stanovanja
17. Zakljucak o dodjeli božicnih poklona
18. Zakljucak o dodjeli božicnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s podrucja grada Solina
19. Rješenje o imenovanju tehnickog koordinatora koji ce pratiti sanaciju Mravinacke kave
20. Zakljucak o odobrenju korištenja lokacije u parku na Širini

 

 

Pročitano 4456 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr