Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 09-2011

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJECE
1. Odluka o vrijednostima jedinicnih iznosa za položajne zone
2. Zakljucak o Izvješcu o radu Djecjeg vrtica “Cvrcak” Solin za pedagošku 2010./2011. godinu
3. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgra"enoj zgradi
4. Odluka o prikljucenju gra"evina i drugih nekretnina na komunalne vodne gra"evine
5. Odluka o uvjetima i nacinu držanja kucnih ljubimaca, nacinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i
nacinu držanja vezanih pasa te nacinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
6. Zakljucak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
GRADONACELNIK
1. Zakljucak o utvr"ivanju Prijedloga Detaljnog plana ure"enja “VRANJIC-KOSICA” za ponovnu javnu
raspravu
2. Zakljucak o placanju troškova redovnog održavanja
3. Zakljucak o izmjenama Pravilnika o nacinu i uvjetima stipendiranja ucenika i studenata Grada Solina
4. Zakljucak o izmjenama Pravilnika o uvjetima i nacinu sufinanciranja produženog i cjelodnevnog boravka
osnovnoškolskih ucenika s podrucja grada Solina koji su upisani i borave u školama izvan podrucja grada
Solina
5. Zakljucak o donaciji 10 tona cementa za izgradnju crkve Hrvatskih mucenika u Cavoglavama
6. Zakljucak o nagra"ivanju policajca
7. Zakljucak o utvr"ivanju Konacnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana ure"enja “Zeleni kuk – sjever”
8. Zakljucak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu
9. Zakljucak o sklapanju sudske nagodbe
10. Zakljucak o raspisivanju Natjecaja za dodjelu stipendija ucenicima i studentima s podrucja grada Solina za
školsku/akademsku godinu 2011/2012.
11. Zakljucak o dodjeli jednokratne novcane pomoci
12. Zakljucak o nagra"ivanju karikaturista
13. Zakljucak o nagra"ivanju ucenika i profesorice
14. Zakljucak o placanju racuna za potrošak vode nogometnim klubovima

 

 

Pročitano 4372 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr