Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 07-2011

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJECE
1. Zakljucak o utvrivanju prijedloga Programa ukupnog razvoja Grada Solina s Razvojnim projektima
2. Zakljucak o polugodišnjem Izvještaju o izvršenju Proracuna Grada Solina za prvo polugodište 2011. godine .
3. Odluka o donošenju Detaljnog plana ureenja “Centar III”
4. Zakljucak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu
5. Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za utvrivanje cijene usluga u djecjim vrticima i jaslicama
6. Odluka o koeficijentima za obracun place službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu
Solinu
8. Zakljucak o kupnji nekretnine (poslovnog prostora)
9. Odluka o razrješenju i imenovanju clana Odbora za izbor i imenovanja
10. Odluka o razrješenju i imenovanju clana Odbora za statut i poslovnik
11. Odluka o razrješenju i imenovanju clana Odbora za odlikovanja i javna priznanja, te imena ulica i trgova
12. Odluka o razrješenju i imenovanju clana Odbora za propise, predstavke i pritužbe
13. Odluka o razrješenju i imenovanju clana Odbora za suradnju s gradovima i opcinama
14. Odluka o razrješenju i imenovanju clana Odbora za razvoj i obnovu
15. Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
GRADONACELNIK
1. Zakljucak o dodjeli jednokratne novcane pomoci za sufinanciranje troškova školarine na doktorskom studiju
2. Zakljucak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu
3. Zakljucak o prijenosu investitorskih ovlasti za izgradnju Fekalne kanalizacije RUPOTINA u ulici Ante
Starcevica
4. Zakljucak o dodjeli jednokratne novcane pomoci gospodinu Anti Mamicu
5. Zakljucak o raspisivanju natjecaja za davanje u zakup javnih površina - prodajnih mjesta povodom proslave
blagdana Male Gospe - Dana Grada Solina za 2011. godinu
6. Rješenje o imenovanju clanova Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za organizaciju sajma i popratni
h svjetovnih dogaanja povodom Blagdana Male Gospe i Dana Grada Solina za 2011. godinu
7. Zakljucak o odreivanju sjedišta Udruge
8. Odluka o ureenju tematske staze na podrucju grada Solina – Obalni dio šetnice u Vranjicu
9. Zakljucak o produženju važenja Ugovora o korištenju poslovnog prostora u vlasništvu grada Solina
10. Zakljucak o odobravanju jednokratnih pomoci radi nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za ucenike
osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2011./2012.
11. Zakljucak o raspisivanju natjecaja
12. Zakljucak o davanju na korištenje otvorenog prostora (bašte) u centru Solina tvrtki Zvonimir Solin d.o.o.

 

Pročitano 4289 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr