Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 06-2011

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJECE
1. Odluka o pocetku mirovanja mandata vijecnika i pocetku obnašanja dužnosti zamjenika
2. Izmjene i dopune Proracuna Grada Solina za 2011. godinu
3. Zakljucak povodom rasprave o Izvješcu o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Solina za 2010. godinu
4. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanistickog plana ureenja “Sv. Kajo - Bunje 1”
5. Izmjenu i dopunu Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Solina za
2011. godinu
6. Izmjenu i dopunu Programa održavanja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Solina za 2011. godinu
7. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na podrucju grada Solina u 2011. godini
GRADONACELNIK
1. Zakljucak o prodaji nekretnine smještene u K.O. Solin
2. Zakljucak o dodjeli financijske pomoci za kupnju materijala
3. Zakljucak o financijskoj potpori
4. Zakljucak o utvrivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanistickog plana ureenja “BLACA 2”
5. Zakljucak o utvrivanju Konacnog prijedloga Detaljnog plana ureenja “Centar III”
6. Rješenje o imenovanju privremenog skrbnika
7. Zakljucak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina smještenih u K.O. Solin
8. Zakljucak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine smještene u K.O. Solin
9. Zakljucak o prestanku prava na stipendiju za šk./ak. 2010./2011. godinu
10. Zakljucak o utvrivanju Konacnog prijedloga Detaljnog plana ureenja “VRANJIC-KOSICA”

 

 

Pročitano 4186 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr