Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 04-2011

Preuzmite vjesnik u cijelosti


Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu stranice. Dovoljno je da upišete pojam koji vas interesira i kao rezultat će te dobiti broj vjesnika u kojem se nalazi taj pojam.

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJECE
1. Zakljucak povodom informacije Gradonacelnika o granicnom sporu izmeu Grada Solina i Opcine Klis
GRADONACELNIK
1. Zakljucak o prihvacanju Izvješca o radu Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Solinu
za 2010. godinu
2. Zakljucak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2010./2011. godinu
3. Zakljucak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2010./2011. godinu
4. Zakljucak o prijenosu investicijskih ovlasti
5. Preventivno-operativni plan aktivnosti motrenja, cuvanja i ophodnje otvorenog prostora grada Solina za
razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2011. godine
6. Zakljucak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Mravince
7. Zakljucak o utvrivanju Konacnog prijedloga Izmjena i dopuna Urbanistickog plana ureenja “Sv. Kajo –
Bunje 1”
8. Zakljucak o utvrivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureenja “ZELENI KUK – sjever”
9. Zakljucak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga trgovackog društva “Vodovod i
kanalizacija” d.o.o. Split na svom vodoopskrbnom podrucju
10. Zakljucak o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu grada Solina

 

Pročitano 4276 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr