Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 7-2010

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnika Solina za razdoblje siječanj 2010. godine - lipanj 2010. godine
2. Zaključak povodom rasprave o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Solina za 2009. godinu
3. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina
4. Odluka dodjeli Osobne nagrade Grada Solina za 2010. godinu
5. Odluka dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2010. godinu
6. Odluka dodjeli Kolektivne nagrade Grada Solina za 2010. godinu
7. Odluka dodjeli nagrade za životno djelo Grada Solina za 2010. godinu

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći gospodinu Slavku Listešu
2. Zaključak o korištenju mobilnog telefona
3. Zaključak o sufinanciranju programa privatnih dječjih vrtića na području Grada Solina
4. Zaključak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu
5. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći gospođi Ivanki Bulić
6. Zaključak o kupnji nekretnine (garažnog mjesta) u K.O. Solin
7. Zaključak o naknadi štete na oštećenom osobnom automobilu
8. Zaključak o dodjeli novčanog iznosa
9. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći gospodinu Borisu Aniću

 

Pročitano 4141 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr