Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 4-2010

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost
obavlja profesionalno
2. Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima
4. Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Solina
5. Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Gradske knjižnice Solin
6. Zaključak o Izvješcu o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2009. godinu
7. Zaključak o Izvješcu o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2009. godinu
8. Zaključak o godišnjem financijskom izvještaju “Zvonimir” d.o.o. Solin za 2009. godinu
9. Zaključak o pokriću gubitka za 2009. godinu “Zvonimir” d.o.o. Solin
10. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Solina
11. Rješenje o utvrivanju lokacija za postavljanje spomen poprsja hrvatskom književniku Tonču Petrasovu Marovicu i hrvatskom političaru Stjepanu Radiću

GRADONAČELNIK
1. Rješenje o imenovanju Komisije za odreivanje i formiranje ulica i trgova
2. Zaključak prestanku prava na stipendiju
3. Zaključak o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za određivanje lokacije za postavljanje spome poprsja hrvatskom književniku Tonču Petrasovu Maroviću i hrvatskom političaru Stjepanu Radiću
4. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeca Gradske knjižnice Solin
5. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu grada Solina

 

Pročitano 4146 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr