Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 3-2010

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu
2. Zaključak o razrješenju dužnosti i imenovanju člana Upravnog vijeca Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin
3. Zaključak o dodjeli uskrsnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s područja grada Solina
4. Zaključak o plaćanju računa za potrošak vode nogometnim klubovima
5. Zaključak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu
6. Zaključak o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u vlasništvu grada Solina
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu
za 2009. godinu
8. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
9. Zaključak o prodaji nekretnina, neposrednom pogodbom smještenih u K.O. Solin
10. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
11. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
12. Preventivno-operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora grada Solina za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2010. godine
13. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
14. Zaključak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu
15. Zaključak o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u vlasništvu grada Solina

 

Pročitano 4246 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr