Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 2-2010

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Zaključak o Izvješću o radu gradonačelnika Solina za razdoblje srpanj 2009. godine - prosinac 2009. godine
2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “ISPOD GAŠPINI 1”
3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2009. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2009. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2009. godinu
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Solina
7. Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o sufinanciranju izgradnje kanalizacijskog sustava Sveti Kajo – Solin

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte
2. Zaključak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu
3. Zaključak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu
4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “KOD GROBLJA” u Mravincima
5. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina (u naravi stanovi) smještenih u K.O. Solin
6. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora “Prometa” d.o.o. Split
7. Zaključak o dodjeli financijske pomoći
8. Rješenje o imenovanju trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. SPLIT za prinudnog upravitelja ulaza zgrade Luke Botića 21, u Solinu
9. Zaključak o prestanku prava na stipendiju
10. Zaključak o davanju stana u vlasništvu Grada Solina u najam sa zaštićenom najamninom

 

Pročitano 4187 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr