Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 12-2010

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2010. godinu
2. Zaključak o analizi stanja i smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
grada Solina u 2011. godini
3. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj - realizaciju Projekta EKO – Kaštelanski zaljev
4. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj - izgradnju komunalnih vodnih građevina
5. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Solina za 2011. godinu
6. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2010. godinu
7. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2010. godinu
8. Plan nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana ureenja “CENTAR III”
2. Zaključak o sufinanciranju interventnih troškova Javne vatrogasne postrojbe Split
3. Zaključak o dodjeli božičnih poklona
4. Zaključak o plaćanju troškova stanovanja
5. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
1. Ispravak Odluke o donošenju DPU-a “Zgon”

 

Pročitano 4035 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr