Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 10-2010

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK
1. Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Grada Solina
2. Odluka o financijskoj pomoći
3. Zaključak o plaćanju pogrebnih troškova
4. Zaključak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu
5. Zaključak o odobrenju crtanja muralla i financijskoj pomoći
6. Zaključak o novčanoj pomoći radi sanacije objekta RETO-CENTAR Solin oštećenog u požaru
7. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
8. Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O. Solin
9. Zaključak o naknadi štete na osobnom automobilu
10. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina smještenih u K.O. Solin
11. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
12. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
13. Zaključak o kupnji dijela nekretnine smještene u K.O. Kučine
14. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja “VRANJIC-KOSICA”
15. Zaključak o dodjeli božicnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s područja grada Solina

 

Pročitano 4172 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr