Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 1-2010

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Zaključak o Programu rada Gradske knjižnice Solin za 2010. godinu
2. Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Solina
3. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u K.O. Solin i stavljanju izvan snage Zaključka o raspisivanju natječaja (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 9/09)
4. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin
5. Plan nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu
6. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Solina za razdoblje od tri godine
7. Zaključak povodom preraspodjele proračunskih sredstava Proračuna Grada Solina za 2009. godinu
8. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Sv. Kajo – Bunje 1”
9. Zaključak o dodjeli sredstava iz proračunske zalihe Grada Solina

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “ISPOD GAŠPINI 1”
2. Plan prijma u odjele Grada Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2010. godinu
3. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu za 2010. godinu
4. Zaključak o dodjeli novčane nagrade gospodinu Ivanu Kljakoviću Gašpiću
5. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za razmatranje primjedbi datih u tijeku javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
6. Plan nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu
7. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Renatu Roguljiću
8. Zaključak o dodjeli novčane nagrade gospodinu Anti Dageliću

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
1. Ispravak dijela Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Zeleni Kuk – sjever”

 

 

Pročitano 9947 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr