Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 9-2009

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Odluka o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika
2. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Solina
3. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja “ISPOD GAŠPINI 2”
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
6. Odluka o pečatima tijela i upravnih tijela Grada Solina
7. Zaključak o prihvaćanju donacije
8. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin
9. Zaključak o izmjeni Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin
10. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i člana Mandatne komisije

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnine u K.O. Solin, koja je zaštićena kao spomenik kulture
2. Zaključak o naknadi štete, za sanaciju stana anagrafske oznake Ribička 2 u Vranjicu, radi prodora oborinske vode sa ulice
3. Pravilnik o plaćama djelatnika trgovačkoga društva “Zvonimir Solin” d.o.o.
4. Zaključak o davanju suglasnosti na pravilnik o unutarnjem redu “Zvonimir Solin” d.o.o. Solin
5. Zaključak o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja grada Solina za školsku/akademsku godinu 2009./2010.
6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “ISPOD GAŠPINI 1”
7. Zaključak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2009. godinu
8. Odluka o povjeravanju određenih poslova zamjeniku gradonačelnika
9. Zaključak o prodaji nekretnine (u naravi stan) smještene u K.O. Solin

 

 

Pročitano 4077 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr