Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 7-2009

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GARDSKO VIJEĆE
1. Statut Grada Solina
2. Zaključak o polugodišnjem Izvješću o izvršenju Proračuna Grada Solina za prvo polugodište 2009.godine
3. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Solina . 217
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu
5. Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Solina
6. Odluka o izmjeni Odluke o javnom redu i miru na području grada Solina
7. Odluka o utvrđivanju cijena prava korištenja obiteljskih grobnica na Novom groblju u Solinu
8. Odluka o naknadi vijećnicima Gradskog vijeća, zamjeniku gradonačelnika, predsjednicima Vijeća mjesnih odbora, te članovima radnih tijela Gradskog vijeća
9. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin
10. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o dopuštenju izvođenja glazbe u živo u ugostiteljskom objektu “Apollo” u Solinu
2. Zaključak o dopuštenju izvođenja glazbe u živo u ugostiteljskom objektu “Light” u Solinu
3. Zaključak o izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja za područje grada Solina
4. Zaključak o dopuštenju izvođenja glazbe u živo u ugostiteljskom objektu “DA DA DA” u Solinu
5. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Detaljnog plana uređenja “ISPOD GAŠPINI 2”
6. Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O. Solin
7. Zaključak o dodjeli novčane nagrade gospodinu Ivanu Kljakoviću Gašpiću
8. Zaključak o osnivanju prava služnosti za zemljište smješteno u K.O. Solin
9. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
10. Zaključak o sponzorstvu ultramaratona Vukovar-Dubrovnik-Knin
11. Zaključak o naknadi štete na oštećenom osobnom automobilu
12. Zaključak o naknadi štete na oštećenom osobnom automobilu

 

Pročitano 5010 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr