Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 6-2009

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GARDSKO VIJEĆE SOLINA
1. Odluka o izboru predsjednika i Članova Mandatne komisije
2. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Solin
3. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Solin
4. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
5. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik
6. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2009. godinu
7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Statuta Grada Solina
8. Zaključak povodom raspave o Izvješću o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Solina za 2008. godinu
9. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Solina u 2009. godini
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanje grada Solina
11. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
12. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun
13. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za odlikovanja i javna priznanja te imena ulica
i trgova
14. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
15. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za propise, predstavke i pritužbe
16. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za suradnju s gradovima i općinama
17. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za razvoj i obnovu
18. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći obitelji Čaleta iz Muća

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2009. godinu
2. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći gospođi Ana Mariji Rožić
3. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći gospodinu Mati Lekšiću

 

Pročitano 4052 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr