Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 5-2009

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO POGLAVARSTVO
1. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu biljnog materijala i repromaterijala
2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na sanaciji i uređenju terena grobnog polja VII i VIII na Novom groblju Solin
3. Zaključak o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2009. godinu
4. Zaključak povodom rasprave o Izvješću o financijskom
poslovanju “Zvonimir” Solin d.o.o. za 2008. godinu
5. Zaključak o uporabi tekućeg dobitka za 2008. godinu “Zvonimir” Solin d.o.o.
6. Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Solina
7. Zaključak o izmjeni Zaključka glede ponude Dječjeg vrtića “Calimero” – Split
8. Zaključak o davanju stana u vlasništvu Grada Solina u najam sa zaštićenom najamninom
9. Zaključak o Izvješću o radu Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Solinu za 2008. godinu
10. Zaključak o sufinanciranju izgradnje kanalizacijskog sustava Sveti Kajo – Solin
11. Zaključak o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Cvrčak” – Solin
12. Zaključak o odobravanju donacije
13. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći gospođi Ivanki Gotovac
14. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u siječnju 2009. godine
15. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u veljači 2009. godine
16. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava
proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u ožujku 2009. godine
17. Zaključak o prijenosu investitorskih ovlasti za izgradnju kanalizacijskog sustava Sveti Kajo – Solin
18. Zaključak o kupnji dijela nekretnine smještene u K.O. Solin
19. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Solinu za 2009. godinu
20. Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Solinu za 2009.godinu
21. Preventivno-operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora grada Solina za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2009.godine
22. Zaključak o organizaciji Prometne jedinice mladeži na području grada Solina
23. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na prometnici Gašpini-Šalinov potok
24. Rješenje o razrješenju i prestanku radnog odnosa gospodinu Nevenu Matijeviću

 

 

Pročitano 4209 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr