Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 4-2009

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Zaključak povodom rasprave o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice za 2008. godinu
2. Zaključak povodom rasprave o Izvješću o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2008. godinu
3. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja “Kula”
4. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Bilankuša”
5. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Blaca 2”
6. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Ispod Gašpini 1”
7. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje infrastrukture na predjelu Bašini u Solinu za razdoblje 2009. i 2010. godinu
8. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području grada Solina
9. Rješenje o određivanju imena ulice na području Mjesnog odbora Priko vode

GRADSKO POGLAVARSTVO
1. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za automatsko zalijevanje zelenih površina
2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na izgradnji i rekonstrukciji s odvodnjom nerazvrstanih cesta Rupotina
3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na infrastrukturi hotela uz Jadro
4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na uređenju vatrogasnog doma Sveti Kajo
5. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći gospođi Mariji Gotovac
6. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na izgradnji i rekonstrukciji s odvodnjom nerazvrstanih cesta Srednja Strana
7. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na izgradnji i rekonstrukciji s odvodnjom nerazvrstanih cesta Sveti Kajo
8. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za geodetske usluge
9. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za stručni nadzor za potrebe grada Solina
10. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za studiju utjecaja na okoliš uređenja obalnog dijela šetnice u Vranjicu
11. Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u KO. Solin
12. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora
13. Zaključak o sufinanciranju prijevoza učenika Osnovne škole “Don Lovre Katić” – Solin
14. Zaključak o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2009. godinu

ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
1. Ispravak Odluke o donošenju DPU-a “Škola-Ninčevići”

 

 

Pročitano 4226 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr