Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 3-2009

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Godišnji obračun Proračuna Grada Solina za 2008. godinu
2. Zaključak o usvajanju konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Solina za 2008. godinu
3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Sv. Kajo-Marusinac 1”
4. Odluka o izmjeni Statuta Grada Solina
5. Odluka o izmjeni Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Solina
6. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Solina

GRADSKO POGLAVARSTVO
1. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerskom odnosu u štićenju DTK i pravu korištenja javnih površina, te Ugovora o osnivanju prava služnosti javnih površina
2. Odluka o poništenju nadmetanja za radove na prometnici Gašpini - Šalinov potok
3. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2009. godinu
4. Zaključak o stavljanju izvan snage dijela Zaključka o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
5. Zaključak o kupnji zemljišta smještenog u K.O. Solin
6. Zaključak o razrješenju dužnosti i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin
7. Zaključak o naknadi štete na oštećenom osobnom automobilu
8. Zaključak o prihvaćanju sponzorstva 294. Sinjske alke
9. Zaključak o financijskoj potpori
10. Zaključak o plaćanju računa za potrošak vode nogometnim klubovima
11. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći obitelji Jakova Prančića
12. Zaključak o plaćanju troškova školovanja na Visokoj školi za sigurnost
13. Zaključak o davanju stana u vlasništvu Grada Solina u najam sa zaštićenom najamninom
14. Zaključak o dodjeli sredstava Kinološkom društvu – Solin
15. Zaključak o sufinanciranju liječenja umirovljenika s područja Grada Solina
16. Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
17. Zaključak o davanju pomoći za realizaciju projekta izrade glazbenih instrumenata
18. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
19. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
20. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
21. Zaključak o prihvaćanju Provedbenog plana obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Solina u 2009. godini
22. Zaključak o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije, dezinsekcije

 

 

Pročitano 4169 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr