Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 2-2009

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Odluka o početku mirovanja mandata vijećnika
i početku obnašanja dužnosti zamjenika
2. Odluka o izboru predsjednika Mandatne komisije
3. Odluka o razrješenju člana Gradskog Poglavarstva Solin
4. Odluka o izboru člana Gradskog Poglavarstva Solin
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2008. godinu
6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području grada Solina za 2009. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2008. godinu
7. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2009. godinu
8. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje novog grobnog polja - mjesno groblje
Kučine za razdoblje 2009. i 2010. godinu
9. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje grobnog polja XX s kosturnicom na
Novom groblju Solin za razdoblje 2009. i 2010. godinu
10. Zaključak o prijedlogu izmjena Statuta Grada Solina

GRADSKO POGLAVARSTVO
1. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o utvrđivanju klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju odjela i službi Grada Solina, te svih ustanova koje imaju javna ovlaštenja na području grada Solina
2. Zaključak o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2009.godinu
3. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
4. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
5. Zaključak o donaciji
6. Zaključak o odobravanju novčane pomoći
7. Zaključak o odobravanju novčane pomoći
8. Zaključak o odobravanju novčane pomoći
9. Zaključak o odobravanju novčane pomoći
10. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Solina
11. Zaključak o davanju stana u najam obitelji Franić iz Solina
12. Odluka o poništenju nadmetanja za nabavu biljnog materijala i repromaterijala

 

 

Pročitano 4163 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr