Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 11-2009

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Proračun Grada Solina za 2010. godinu
2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2010. godinu
3. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2010. godinu
4. Program javnih potreba u športu grada Solina za 2010. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u športu grada Solina u 2010. godini
5. Program javnih potreba u kulturi grada Solina za 2010. godinu
6. Odluka o osnivanju gospodarske zone Blaca 2
7. Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
8. Odluka o imenovanju člana skupština trgovačkih društava u vlasništvu Grada Solina
9. Odluka o utvrđivanju cijena prava korištenja obiteljskih grobnica na Mjesnom groblju u Kučinama
10. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis birača

GRADONAČELNIK
1. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
2. Zaključak o osnivanju i imenovanju Savjeta za prostorno uređenje grada Solina
3. Zaključak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2009. godinu
4. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin 342
5. Zaključak o poništenju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin
6. Zaključak o izboru učenika i studenata - korisnika stipendije
7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
8. Zaključak o dodjeli božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s područja grada Solina
9. Zaključak o dodjeli božićnih poklona
10. Rješenje o imenovanju trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. SPLIT za prinudnog upravivitelja ulaza zgrade Hektorovićeva 50, u Solinu
11. Zaključak o isplati božićnica zaposlenicima Gradske uprave i Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Solinu te korisnicima Proračuna Grada Solina
12. Zaključak o oduzimanju stipendije
13. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine (u naravi stan) smještene u K.O. Solin

 

 

Pročitano 4165 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr