Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 9-2008

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO POGLAVARSTVO
1. Zaključak o kupnji zemljišta u K.O Solin
2. Zaključak o prodaji zemljišta u K.O Solin
3. Zaključak o izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2008. godinu
4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za odvodnju fekalnih voda – Bunje
5. Zaključak o prihvaćanju sponzorstva
6. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup javno prometne površine u vlasništvu Grada Solina
7. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja
grada Solina za školsku/akademsku godinu 2008./2009.
8. Zaključak o sufinanciranju prijevoza učenika Osnovne škole “Kraljice Jelene” – Solin
9. Zaključak glede ponude Dječjeg vrtića “Sunce moje malo” – Split
10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage dijela DPU-a “KOD GROBLJA” u Mravincima
11. Zaključak o kupnji dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin
12. Smjernice za izradu Proračuna Grada Solina za razdoblje 2009.-2011. godine
13. Zaključak o prodaji zemljišta u K.O Solin
14. Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva Koncerta “Zvoni rič domaća”
15. Zaključak o uvjetima i načinu prodaje cvijeća i
drugih proizvoda uz blagdan Svih svetih i Dana spomena na mrtve
16. Zaključak o dodjeli financijske pomoći Streljačkom klubu “Mravince” – Mravince
17. Zaključak o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu sufinanciranja produženog i cjelodnevnog
boravka osnovnoškolskih učenika s područja grada Solina koji su upisani i borave u školama izvan područja grada Solina
18. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja “BLACA 2”
19. Odluka o izmjeni Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i trgovina na malo na području grada Solina
20. Zaključak o dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2008. godinu
21. Zaključak o kupnji dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin
22. Zaključak o kupnji dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin
23. Zaključak o dodjeli sredstava Gradskom šahovskom klubu Mravince
24. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora za izvedbu projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete
25. Zaključak o kupnji zemljišta u K.O Solin
26. Zaključak o raspisivanju natječaja
27. Zaključak o izmjeni Zaključka o plaćanju računa za potrošak vode nogometnim klubovima
28. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u srpnju 2008. godine
29. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u kolovozu 2008. godine
30. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u rujnu 2008. godine
31. Rješenje o imenovanju trgovačkog društva “Stano-uprava” d.o.o. Split za prinudnog upravitelja na području Čeprljinac u Solinu
32. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na unutarnjem uređenju Gašpine mlinice ... 216
33. Zaključak o prihvaćanju ponude Savjeta mladih Solina za provođenje istraživanja javnog mnijenja mladih grada Solina

 

 

Pročitano 4114 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr