Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 7-2008

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Zaključak o polugodišnjem Izvješću o izvršenju Proračuna Grada Solina za prvo polugodište 2008. godine
2. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u prvom polugodištu 2008. godine
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Grada Solina za 2008. godinu
4. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2008. godinu
5. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja grada Solina
6. Odluka o traženju dopuštenja da Grad Solin obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Splitskodalmatinske županije
7. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dijela pogrebnih poslova koji se odnose na prijevoz pokojnika na području grada Solina

GRADSKO POGLAVARSTVO
1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Detaljnog plana uređenja “KULA”
2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja “SV. KAJO - MARUSINAC 1”
3. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju zemljišta u K.O. Solin
4. Zaključak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2008. godinu
5. Zaključak o utvrđivanju lokacije za postavljanje tobogana i raspisivanje natječaja za prikupljanje ponuda za zakup dijela javne površine u vlasništvu Grada Solina
6. Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva I. Atletske utrke
7. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u travnju 2008. godine
8. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u svibnju 2008. godine
9. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u lipnju 2008. godine
10. Zaključak glede ponude Dječjeg vrtića “Mala sirena” – Solin
11. Zaključak glede ponude Dječjeg vrtića “Calimero” – Split
12. Zaključak glede ponude Dječjeg vrtića “Čarobni pianino” – Split
13. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći obitelji Bože Biuka
14. Zaključak o raspisivanju natječaja
15. Zaključak o otkazu ugovora o najmu stana na određeno vrijeme prije isteka ugovorenog roka
16. Zaključak o otkazu ugovora o najmu stana na određeno vrijeme prije isteka ugovorenog roka
17. Zaključak o utvrđivanju Konačne liste reda prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Solina
18. Zaključak o davanju stanova u najam

 

Pročitano 3981 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr