Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 6-2008

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2008.godinu
2. Zaključak povodom rasprave o Izvješću o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Solina za 2007. godinu
3. Odluka o stavljanju izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja “KOD GROBLJA” u Mravincima 170
4. Odluka o poništenju Natječaja o davanju koncesije za obavljanje dijela pogrebnih poslova koji se odnose na prijevoz pokojnika na području grada Solina
5. Zaključak o produženju važenja roka koncesije za obavljanje dijela pogrebnih poslova

GRADSKO POGLAVARSTVO
1. Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
2. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u K.O. Solin
3. Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
4. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2008.g
5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na izgradnji ulice iza groblja Mravince
6. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu UPU-a za potrebe grada Solina
7. Zaključak o izmjeni Zaključka o otkupu autorskog rada i izradi brončane skulpture Joze Kljakovića
8. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split
9. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje nogometnog igrališta
10. Zaključak o odobrenju novčane pomoći
11. Zaključak o odobrenju novčane pomoći
12. Zaključak o priznavanju tužbenog zahtjeva Mare Milun
13. Zaključak o sufinanciranju primarne zdravstvene zaštite za ambulantu Vranjic – Kučine – Mravince
14. Zaključak o prihvaćanju sponzorstva 293. Sinjske alke
15. Zaključak o prihvaćanju sponzorstva

 

 

Pročitano 4105 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr