Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 5-2008

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama djelatnika predškolskog odgoja grada Solina
3. Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtić “Cvrčak” – Solin
4. Rješenje o izboru članova Savjeta mladih grada Solina
5. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Solina u 2008. godini
6. Rješenje o utvrđivanju prijedloga za razrješenje i imenovanje doktora medicine koji utvrđuju nastup smrti
7. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja “ŠKOLA - NINČEVIĆI”

GRADSKO POGLAVARSTVO
1. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju zemljišta u K.O. Mravince
2. Zaključak o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom smještenog u K.O. Solin
3. Zaključak o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2008. godinu
4. Zaključak o odobravanju donacije Osnovnoj školi “Kraljice Jelene” – Solin
5. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u siječnju 2008. godine
6. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u veljači 2008. godine
7. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u ožujku 2008. godine
8. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na izgradnji i rekonstrukciji s odvodnjom nerazvrstanih cesta Mravince - Kučine - Priko Vode
9. Zaključak o sufinanciranju kulturnog projekta “Dan hrvatske državnosti u Francuskoj”
10. Zaključak o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2008. godinu
11. Zaključak o prodaji neposrednom pogodbom suvlasničkog dijela na zemljištu, u K.O. Solin
12. Zaključak o organizaciji Prometne jedinice mladeži na području grada Solina
13. Zaključak o nagrađivanju vatrogasaca i policajaca
14. Zaključak o postavljanju displeja na ulazu u grad Solin
15. Zaključak o odobravanju pomoći
16. Zaključak o objavi javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje dijela pogrebnih poslova koji se odnose na prijevoz pokojnika
17. Zaključak o pokroviteljstvu i sufinanciranju proslave Međunarodnog dana obitelji
18. Zaključak o zabrani održavanja sportsko-rekreativnih aktivnosti na nogometnom igralištu i početku sanacije igrališta i kave u Vranjicu
19. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Dodatka 2 Ugovora o prikupljanju, vlasništvu, tretmanu i korištenju sredstava namjenske cijene vode za realizaciju Programa investiranja u lokalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
20. Rješenje o namjenskom povećanju cijene vode na području grada Solina
21. Zaključak o prestanku prava na stipendiju
22. Zaključak o izmjeni Zaključka o sufinanciranju nabave vatrogasnih vozila
23. Zaključak o otkupu autorskog rada i izradi brončane skulpture Joze Kljakovića

 

 

Pročitano 4156 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr