Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 3-2008

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO POGLAVARSTVO
1. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Odluke o usklađenju GUP-a Solina sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
2. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Odluke o usklađenju PPUG-a Solina sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
3. Zaključak o pokretanju inicijative za osnivanje javne ustanove Muzeja grada Solina
4. Zaključak o prihvaćanju inicijative za sklapanje međusobne suradnje s općinom Monte Compatri
5. Zaključak o plaćanju računa za potrošak vode nogometnim klubovima
6. Zaključak o objavi javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Solina
7. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup javno prometnih površina u vlasništvu Grada Solina
8. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu biljnog materijala i repromaterijala
9. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na izgradnji i rekonstrukciji s odvodnjom nerazvrstanih cesta na području Centar - Srednja
Strana – Vranjic
10. Zaključak o odobravanju novčane pomoći
11. Zaključak o Izvješću o radu Vlastitog pogona za obavijanje komunalnih djelatnosti u gradu Solinu za 2007. godinu
12. Zaključak o stavljanju izvan snage zaključaka o davanju na korištenje poslovnih prostora
13. Zaključak o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2008. godine
14. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o organizaciji i pokroviteljstvu Prvog sajma poslova Splitskodalmatinske županije
15. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za stručni nadzor za potrebe grada Solina
16. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za geodetske usluge za potrebe grada Solina
17. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na izgradnji i rekonstrukciji s odvodnjom nerazvrstanih cesta na području Sveti Kajo
18. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na izgradnji i rekonstrukciji s odvodnjom nerazvrstanih cesta na području MO Rupotina
19. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
20. Zaključak o prodaji zemljišta u K.O Solin
21. Zaključak o prodaji zemljišta u K.O Solin
22. Zaključak o davanju na korištenje poslovnih prostora
23. Preventivno-operativni plan aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora grada Solina za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2008. godine
24. Zaključak o davanju na korištenje nogometnih igrališta u Vranjicu i Mravincima
25. Zaključak o financijskoj pomoći gđi Nadi Spajić iz Solina
26. Zaključak o sufinanciranju liječenja umirovljenika s područja Grada Solina
27. Zaključak povodom rasprave o Izvješću o financijskom poslovanju “Zvonimir” d.o.o. Solin za 2007. godinu
28. Zaključak o uporabi tekućeg dobitka za 2007. godinu “Zvonimir” d.o.o. Solin
29. Zaključak o odobravanju pomoći

 

 

Pročitano 4020 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr