Ispiši ovu stranicu

Službeni vjesnik broj 2-2008

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Godišnji obračun Proračuna Grada Solina za 2007. godinu
2. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u drugom polugodištu 2007. godine
3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
4. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Solina

GRADSKO POGLAVARSTVO
1. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u K.O. Solin
2. Zaključak o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu kategoriziranim športašima grada Solina
3. Zaključak o utvrđivanju lokacije za postavljanje kioska i raspisivanje natječaja za prikupljanje ponuda za zakup dijela javne površine u vlasništvu Grada Solina
4. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju zemljišta u K.O. Mravince
5. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora

 

 

Pročitano 4034 puta