Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnik broj 1-2008

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE
1. Zaključak povodom rasprave o Izvješću o radu Gradskog poglavarstva Solin za razdoblje siječanj 2007. - prosinac 2007. godine
2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2007. godinu
3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2008. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2007. godinu
5. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2008. godinu
6. Zaključak o davanju suglasnosti Gradu Splitu za reguliranje autotaksi koncesija
7. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području grada Solina za razdoblje od tri godine
8. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista
9. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava Proračuna Grada Solina za 2007. godinu
10. Odluka o utvrđivanju udruga od interesa za Grad Solin

GRADSKO POGLAVARSTVO
1. Plan nabave roba, radova i usluga za 2008. godinu
2. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Solinu za 2008. godinu
3. Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Solinu za 2008. godinu
4. Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O.Solin
5. Zaključak o kupnji dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin
6. Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O.Solin
7. Zaključak o odobravanju pomoći
8. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora
9. Zaključak o prihvaćanju prijedloga za sufinanciranje Programa športskih udruga za 2008. godinu
10. Zaključak o sklapanju sudske nagodbe
11. Zaključak o otvaranju ljekarničke jedinice za naselja Mravince i Kučine
12. Zaključak o prihvaćanju sponzorstva
13. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u listopadu 2007. godine
14. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u studenom 2007. godine
15. Zaključak povodom Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina u prosincu 2007. godine

 

 

Pročitano 9864 puta

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr