Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (NN 140/09), upućujemo 


J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje
sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

ODLUKE

o obavljanju dimnjačarskih poslova

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnije Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Solina čiji prijedlog dostavljamo na internetskim stranicama Grada.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova te omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na web stranici Grada Solina.
Savjetovanje traje 30 dana od dana objave na web stranici Grada, tj. do 22. studenog 2019. godine, do kada ćemo zaprimati Vaše primjedbe.
Nakon obrade primjedbi izradit ćemo i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim stranicama Grada.

Prihvaćene primjedbe unijet će se u novi prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova te dostaviti Gradskom vijeću grada Solina na usvajanje, kao sastavni dio Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Solina.

 

Pročelnica Odjela:

Sanja Samardžija, dip.ing.građ

 

Privici:

Odluka o obavljanju dimnjačarske djelatnosti (PDF)

Obrazac sudjelovanja javnosti

 

 

Pročitano 1910 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr