Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (NN 140/09), upućujemo 

JAVNI POZIV

za savjetovanje
sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnije Odluke o komunalnom redu na području grada Solina čiji prijedlog dostavljamo na internetskim stranicama Grada.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu te omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na web stranici Grada Solina.
Savjetovanje traje 30 dana od dana objave na web stranici Grada, tj. do. 11. studenog 2019. godine, do kada ćemo zaprimati Vaše primjedbe.
Nakon obrade primjedbi izradit ćemo i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim stranicama Grada.

Prihvaćene primjedbe unijet će se u novi prijedlog Odluke o komunalnom redu te dostaviti Gradskom vijeću grada Solina na usvajanje, kao sastavni dio Odluke o komunalnom redu na području grada Solina.

Pročelnica Odjela:
Sanja Samardžija, dip.ing.građ

 

Prvici:

Odluka o komunalnom redu (PDF)

Obrazac sudjelovanja javnosti

 

Pročitano 2021 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr