Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 30 Srpanj 2018 10:21

Obavijest poduzetnicima o obustavi zaprimanja prijava

R E P U B L I K A H R V AT S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom
i europske fondove
Povjerenstvo za dodjelu potpora

OIB: 40642464411

KLASA: 421-03/18-01/03
URBROJ: 2180/01-06-01-18-12
Solin, 30. srpnja 2018. godine

Temeljm članka 5. Programa za poticanje razvoja poduzetništva za 2018. godinu Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva daje

O B A V I J E S T    P O D U Z E T N I C I M A
o
O B U S T A V I   Z A P R I M A NJ A   P R I J A V A

Slijedom velikog broja zaprimljenih prijava temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2018. godini, objavljujemo obustavu zaprimanja prijava počevši od 31. srpnja 2018. godine, do obrade do sada zaprimljenih prijava.
Nakon obrade zaprimljanih prijava, svi zainteresirani ća biti na vrijeme obaviješteni o mogućem nastavku zaprimanja zahtjeva.

Zahvaljujemo se svim prijavljenima na odazivu na Javni poziv, a sve zainteresirane upućujemo da i dalje prate stranice Grada Solina.

Predsjednica povjerenstva
Marijana Žižić, str. spec. ing. aedif.

 

 

Pročitano 1654 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr