Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 25 Srpanj 2018 05:47

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i upravljanje prostorom
OIB: 40642464411

KLASA: 351-02/17-01/04
URBROJ: 2180/01-04-01-18-6
Solin, 23. srpnja 2018.

Prema dostavnoj listi

PREDMET: Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
– poziv na javne konzultacije, dostavlja se

Sukladno odredbama članka 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17), a u skladu s člankom 9. Stavak 4. Uredbe strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, pozivamo Vas na javne konzultacije u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Solina 

30. srpnja 2018. godine (ponedjeljak) u 12:00 sati, u vijećnici Gradske uprave

Osim slanjem poziva na adrese javnopravnih tijela koja sudjeluju u postupku, ovaj se poziv objavljuje i na službenoj mrežnoj stranici Grada na www.solin.hr

V.d. pročelnica:
Sanja Samardžija, dipl.ing.građ.

Dostavna lista:

MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Konzervatorski odjel u Splitu - Porinova 1, Split,
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE – Radnička ceste 80, Zagreb,
DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Radnička ceste 80/7, Zagreb,
MUP, PU SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite - Trg hrvatske bratske zajednice bb, Split,
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje - Moliških Hrvata 1, Split,
HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana - Vukovarska 35, Split,
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNISTI – Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,
HEP – ODS, ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj i investicije - Poljička cesta 73, Split,
HEP – HOPS, Prijenosno područje Split - Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, Split
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - Biokovska 3, Split,
HRVATSKE CESTE d.o.o., PJ Split, TI Split, Ruđera Boškovića 22, Split,
HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., HŽ Infrastruktura, Služba za studije, razvoj i eu fondove, Antuna Mihanovića 12, Zagreb,
LUČKA UPRAVA SPLIT, Gat SV. Duje 1, Split
EVN Croatia plin d.o.o. – Zagrabačka avenija 104, Zagreb.
JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO- DALMATINSKE ŽUPANIJE - Domovinskog rata 2, Split,
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Solin - Zvonimirova 81, Solin,
GRAD KAŠTELA, Braće Radića 1, Kaštel Sućurac
GRAD SPLIT, Obala kneza Branimira 17, Split
OPĆINA KLIS, Iza Grada 2, Klis

 

 

Pročitano 920 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr