Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 13 Srpanj 2018 07:06

Zaključak o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći radi nabavke udžbenika, radnih bilježnica i materijala za pomoć pri učenju za učenike osnovnih i srednjih škola u šk. god. 2018./2019.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/09, 7/13, 4/13, 3/18 i 4/18), Gradonačelnik Grada Solina, dana 06. srpnja 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći radi nabavke udžbenika,
radnih bilježnica i materijala za pomoć pri učenju za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2018./2019.

1. Odobravam jednokratne novčane pomoći radi nabavke udžbenika, radnih bilježnica i materijala za pomoć pri učenju za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2018./2019., obiteljima u kojima su jedno ili dvoje djece polaznici osnovne ili srednje škole, a čiji mjesečni prihod ne prelazi 1.500,00 kuna po članu obiteljskog domaćinstva, kao i obiteljima sa više djece, od kojih su troje i više djece polaznici osnovne ili srednje škole, a mjesečni prihod po članu obiteljskog domaćinstva ne prelazi 2.000,00 kuna.

2. Jednokratna novčana pomoć za učenike od 1.-4. razreda osnovnih škola iznosi 400,00 kuna, a jednokratna novčana pomoć za učenike od 5.-8. razreda osnovnih škola iznosi 700,00 kuna. Pomoć je namijenjena radi nabavke radnih bilježnica i materijala za pomoć pri učenju.

3. Jednokratna novčana pomoć za učenike srednjih škola iznosi 800,00 kuna. Pomoć je namijenjena radi nabavke udžbenika.

4. Prilikom podnošenja zahtjeva za odobravanje jednokratne novčane pomoći, potrebno je priložiti dokaze o broju članova obitelji, dokaze o prebivalištu, dokaze o prihodima članova obitelji i potvrdu srednje škole o upisu učenika u odgovarajući razred u školskoj godini 2018./2019. (za učenike osnovnih škola nije potrebno dostaviti potvrde o upisu), a isti se može podnijeti najkasnije do 31. kolovoza 2018. godine.

5. Jednokratna novčana pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2018./2019. neće se odobriti ukoliko su po nekoj drugoj osnovi ostvarili pravo na besplatne udžbenike ili pomoć pri kupnji udžbenika, radnih bilježnica i materijala za pomoć pri učenju.

6. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za javne djelatnosti i Upravni odjel za proračun i računovodstvo.

7. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

Klasa: 551-01/18-01/02
Ur.br: 2180/01-01-18-2
Solin, 06. srpnja 2018. godine

GRADONAČELNIK GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević uprav.prav.

 Ovdje možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju

Izjava o istinitosti podataka

Izjava o broju članova kućanstava

Molba za jednokratnu novčanu pomoć radi nabavke udžbenika, radnih bilježnica i materijala za pomoć pri učenju

 

Pročitano 5610 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr