Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 05 Srpanj 2018 09:57

Prijedlozi za nagrade Grada Solina 2018.

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Odbor za odlikovanja i javna priznanja te imena ulica i trgova
Solin, 2. srpnja 2018.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da građani koji imaju prebivalište na području Grada Solina i udruge građana koje djeluju na području Grada Solina mogu do 15.kolovoza 2018.godine podnijeti prijedloge za nagrade Grada Solina i to:
- osobna nagrada
- kolektivna nagrada
- nagrada za životno djelo
- prijedlog osoba za počasnog građanina Grada Solina.

Prijedlozi s obrazloženjima se upućuju u pismenom obliku Odboru za odlikovanja i javna priznanja te imena ulica i trgova Grada Solina na adresu Stjepana Radića 42, Solin.

Za sve informacije možete se informirati na tel.: 681 551; 681 552

PREDSJEDNIK ODBORA:
Prof.dr.sc. Zdravko Perko v.r.

 

 

Pročitano 2290 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr