Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 15 Lipanj 2018 12:28

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za referenta/icu za komunalne poslove

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za proračun i računovodstvo
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata

Klasa: 112-02/18-01/07
Ur.broj: 2180/1-05-01-18-16
Solin, 15. lipnja 2018.g.

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 i 4/18), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
za referenta/icu za komunalne poslove

1. Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati:
Adelhaida Radović
Alen Šakić
Irena Pšeničnik
Sunčica Jaman
Slavica Pavić
Anela Rafanelli
Silvana Jurić
Biljana Božinović
Kristina Šušnjara
Stella Cikatić
Vedrana Kulić
Ivan Žaja

2.Provjera znanja provodi se iz područja i na način kako je navedeno u pravnim izvorima koji su prethodno objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana nakon objave rezultata pisanog testiranja.

3.Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obaviti će se dana 21. lipnja (četvrtak) 2018. u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Boris Roguljić, dipl.iur

 

 

Pročitano 2001 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr