Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 08 Lipanj 2018 08:37

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na oglas za radno mjesto - referent za komunalne poslove, na određeno vrijeme

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na oglas za radno mjesto - referent za komunalne poslove, na određeno vrijeme, u Upravnom odjelu za proračun i računovodstvo Grada Solina, koji je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 04.06.2018. godine

-Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).
-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH 86/08, 61/11, 04/18).
-Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine RH br. 7/09).
-Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18).
-Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
-Odluka o komunalnoj naknadi Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 09/01, 10/05, 09/09, 11/15, 4/16, 13/17).

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

PODACI O RADNOM MJESTU I PLAĆI

Radno mjestu podrazumijeva sljedeće poslove: poslovi evidencije obveznika komunalne naknade, otprema rješenja o komunalnoj naknadi, izvid i evidentiranje promjena s terena i unošenje podataka u evidenciju, suradnja s javnim poduzećima (Čistoća, Hrvatske vode) i tijelima državne uprave, komunikacija unutar i izvan odsjeka.
Plaća zaposlene osobe iznosi približno 4.000,00 kn netto (izračun za osobe s ostvarenom jednom godinom staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji).

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
u Upravnom odjelu za proračun i računovodstvo Grada Solina

 

 

Pročitano 1320 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr