Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 15 Svibanj 2018 14:58

Obavijest o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "ŠKOLA - NINČEVIĆI"

R E P U B L I K A    H R V AT S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom
i europske fondove
OIB: 40642464411

KLASA: 350-02/18-04/03
URBROJ: 2180/01-04-01-18-6
Solin, 11. svibnja 2018. godine


Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13 i 65/17), Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europske fondove daje

O B A V I J E S T
o pokretanju postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja "ŠKOLA - NINČEVIĆI"

Temeljem Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja «ŠKOLA - NINČEVIĆI» («Službeni vjesnik Grada Solina» broj 5/18), koju je Gradsko vijeće Solina donijelo 27. ožujka 2018. godine, započela je procedura stavljanjna izvan snage važećeg DPU «ŠKOLA - NINČEVIĆI» («Službeni vjesnik Grada Solina» broj 5/08 i 4/09).

Detaljne obavijesti o tijeku izrade mogu se dobiti na adresi:
Grad Solin - Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europske fondove, 21210 Solin, Stjepana Radića 42 ili na tel. 021/ 555-222 i 021/555-229.

PROČELNICA ODJELA
Sanja Samardžija dipl.ing.građ.

 Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "ŠKOLA - NINČEVIĆI" -pdf

 

Pročitano 1061 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr