Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 11 Svibanj 2018 10:46

Postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji i opremanju Reciklažnog dvorišta

logo

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN

OIB: 40642464411
Solin, 11. svibanj 2018.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, Republika Hrvatska, OIB:40642464411 pokreće postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji i opremanju Reciklažnog dvorišta u Solinu na lokaciji kat. čest. 3086/4 K.O. Solin.

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni najkasnije do 21. svibnja 2018. godine do 10:00 sati.

 

 

Pročitano 1007 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr