Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 03 Travanj 2017 13:05

Zaključak o privremenoj obustavi naplate parkinga na području Grada Solina

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13 i 7/13), i čl. 6. Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Solinu (Službeni vjesnik Gada Solina br. 9/13), a povodom radova na postavljanju plinskih instalacija na području Grada Solina, dana 31. ožujka 2017. godine, donosim slijedeći

Z A K L J U Č A K
o privremenoj obustavi naplate parkinga na području Grada Solina

1. Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu, privremeno obustavlja naplatu parkiranja na svim parkirališnim zonama na području Grada Solina i to u vremenu od 04. travnja 2017. godine do završetka radova u ulici Stjepana Radića, iz razloga što se na području Grada Solina postavljaju plinske instalacije a time dovodi do nemogućnosti pristupa pojedinim parking prostorima (parkiralištima).

2. Nakon završetka radova i puštanja u promet ulice Stjepana Radića, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu, nastavlja sa naplatom parkirališta gdje se i do sada naplaćivao parking, a sve sukladno Zaključku o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate, od 30. travnja 2014. godine, te izmjenama i dopunama Zaključka o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate od 02. rujna 2014. godine.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

Klasa: 340-01/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-01-01/2-17-1
Solin, 31. ožujka 2017.g.

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA
Dalibor Ninčević, upr.prava

 

Pročitano 5176 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr