Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 27 Ožujak 2017 08:30

36. sjednice Gradskoga vijeća Solina

Dana 16. ožujka 2017. godine održana je 36. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina Renato Prkić, dipl.ing.

Sjednici je bilo nazočno 16 od 21 vijećnika. Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

- Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice Gradskog vijeća
1. Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Solina
2. Prijedlog Zaključka o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Solina za 2016..

Ad 1.) Prvu točku dnevnog reda 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Solina pod nazivom Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Solina, a koju je vijećnicima izložio pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove Ante Ljubičić solinski vijećnici su usvojili većinom glasova uz jedan suzdržan.
- Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za kupnju stanova i Programa POS-a, za područje Grada Solina. Naime, Grad Solin je na svojoj sjednici Gradskog vijeća još u prosincu 2016. donio Odluku o uključivanju Grada u Program društveno poticane stanogradnje i prijenosu prava vlasništva zemljišta u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama – kazao je u uvodu Ljubičić - Planirana gradnja stanova je na predjelu Sveti Kaljo i to na interpoliranoj lokaciji – zaključio je Ljubičić.

Vijećnik Vjeran Dragičević u ime kluba vijećnika SDP-a predložio je amandman prema kojem bi se onemogućila prodaja stana kupljenoga putem Programa POS-a u roku od deset godina od dana kupnje stana. Predlagatelj je prihvatio navedeni amandman jednako kao i amandman vijećnika Nikole Tokića (koalicijska lista HDZ-a, HČSP-a, HSU-a, HSS-a, HDS-a) koji se odnosi na bodovanje podnositelja zahtjeva hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata te za sve osobe s utvrđenim invaliditetom. Naime, podnositeljima zahtjeva, hrvatskim braniteljima, bodovi se dodjeljuju ovisno o vremenu provedenom u Domovinskome ratu. Tako se za razdoblje do 12 mjeseci provedenih na ratištu dodjeljuje 10 bodova, za razdoblje od 12 do 24 mjeseca 20 bodova, za razdoblje od 24 do 36 mjeseci 30 bodova te za razdoblje od 36 do 60 mjeseci 40 bodova, a sukladno prijedlogu vijećnika Tokića braniteljima koji su na ratištu proveli više od 60 mjeseci dodijelit će se 50 bodova.
Nadalje, na inicijativu istog vijećnika svim osobama s utvrđenim invaliditetom, ovisno o stupnju invalidnosti, bodovi predloženi u odluci povećani su za 10 bodova tako sada, nakon usvajanja amandmana, osobe sa 100 postotnim invaliditetom dobivaju 40 bodova, osobe s invaliditetom od 50 do 100 posto 30 bodova, a one s 50 postotnim invaliditetom i postotkom manjim od toga dobivaju 20 bodova.

Ad 2.) Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarenje, upravljanje prostorom i europskim fondovima Sanja Samardžija obrazložila je solinskim vijećnicima Prijedlog Zaključka o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Solina za 2016..
- Gospodarenje otpadom u gradu Solinu vođeno je sukladno Planu gospodarenja otpadom Grada Solina za razdoblje 2014.-2020., koji je izradio Institut IGH d.d. Zagreb – kazala je u uvodu Samardžija – Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje njegove količine, skupljanje, prijevoz, zbrinjavanje otpada te nadzor nad obavljanjem djelatnosti. Problematika gospodarenjem otpadom na području grada Solina uklapa se u stanje koje je trenutno propisano gotovo u svim većim sredinama RH. Sustav gospodarenja otpadom grada Solina ne funkcionira u potpunosti na zakonski ispravan i ekološki zadovoljavajući način – kazala je Samardžija - Trenutna situacija je nepovoljna jer jedinice lokalne i regionalne samouprave pristupaju, pa tako i Grad Solin, rješavanju problema na način kako mu to tehničke i financijske mogućnosti dozvoljavaju – obrazložila je Samardžija.
Pročelnica Samardžija je navela kako je Planom gospodarenja otpadom predviđeno i jedno reciklažno dvorište. Riječ je o reciklažnom dvorištu na području kave u Svetom Kaju za kojega je u 2016. godini i ishođena građevinska dozvola.

Vijećnik Vjeran Dragičević istakao je kako je ovo Izvješće potpuno neprihvatljivo – Uz to što je navodim njegovu neprihvatljivost, zanimljivo je da i Vi sami to navodite u Izvještaju - kazao je vijećnik Dragičević. Dok je vijećnik Mario Jaman u ime SDP, naveo Zašto grad Solin na svoj otpad ne gleda kao resurs? O samom Izvješću negativno se osvrnuo i vijećnik Davor Mikas.

O samom Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Solina za 2016. kazao je i zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Dalibor Ninčević.
– Stanje nije dobro i toga smo svi svjesni. Problemi se javljaju kod divljih odlagališta, kontejnera. No, isto tako Grad Solin, ovom Odlukom, a kako i ona navodi pokušava iznaći rješenje. Svi gradovi u okolici do 30. lipnja svoj otpad moći će odvoziti na Karepovac – kazao je Ninčević te dodao – Karepovac i područje oko njega je također u vlasništvu solinskih zemalja i velikim dijelom zbog toga Grad Solin ima povlastice u ovoj Odluci koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Splita – kazao je Ninčević.
Točka je prihvaćena većinom glasova uz četiri protiv.

Radojka Bućan

VIJEĆNIČKA PITANJA

Vijećnica Renata Tešija Bašić iznijela je pred gradske vijećnike inicijativu da se održi tematska sjednica na temu suživota industrije cementa i razvoja Grada Solina.

Vijećnik Vjeran Dragičević postavio je pitanje o nastavku radova na četvrtoj osnovnoj školi na predjelu Ninčevići. Dragičević je postavio i pitanje da li Grad ima strategiju za privlaćenje stranih i domaćih investitora na svoje područje.
Na prvo pitanje vijećniku Dragičeviću je odgovorio zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Dalibor Ninčević koji je naveo kako je Grad svakodnevno u dogovoru s Županijom te očekuje da će do kraja mjeseca biti raspisan ponovni javni poziv za prikupljanje ponuda. Glede drugog pitanja vijećnika Dragičevića, stručne službe Grada su odgovorile da nema točne strategije za prikupljanje i privlaćenje investitora na solinsko područje.

Predsjednik Gradskog vijeća Renato Prkić apelirao je na stručne službe grada na uvođenje reda po pitanju izgleda plastenika na predjelu MO Priko vode.

Vijećnik Mario Jaman upozorio je na prometovanje Ulicom Marka Marulića kojom zbog dijela zatvaranja Ulice Stjepana Radića trenutno prometuju velika vozila (kamioni i autobusi) i to jakom brzinom iako to nije dozvoljeno.

R. Bućan

 

 

Pročitano 2431 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr