Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 20 Veljača 2017 10:24

Najava 35. sjednice Gradskoga vijeća Solina

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
G r a d s k o v i j e ć e

Klasa: 021-05/17-01/01
Urbr: 2180/01-02-01-17-2
Solin, 20. veljače 2017. godine

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA SOLIN

S V I M A

Na temelju članka 30. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina, br. 7/09, 4/13 i 7/13) i članka 21. Poslovnika Gradskog vijeća grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 9/09, 5/13 i 7/13)

dostavljam obavijest o promjeni sata održavanja sjednice

35. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA SOLIN sazvana za

23. veljače 2016. godine (četvrtak) umjesto u zakazani sat, održat će se s početkom
u 16. 30 sati u Gradskoj vijećnici, Stjepana Radića 42

Promjena je nastala zbog saznanja da je istog dana sazvana svečana sjednica Skupštine Solinske zajednice sportova – (u 18.00 sati)

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing.

 

Dana 23. veljače 2017. godine (četvrtak) u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici, Stjepana Radića 42 održat će se 35. sjednica Gradskog vijeća grada Solina

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

- Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
2. Prijedlog Zaključka o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2016.g.
3. Prijedlog Zaključka o Financijskom izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016.g.
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016.g.
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Pravilnika o pravima i obvezama iz rada i po osnovi rada zaposlenika u Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir Solin
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2017. godinu
10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2017. godinu
11. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2017. godinu
12. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2017. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina za 2017. godinu
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017. godinu
15. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017. godinu
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog Projekta izgradnje "Ceste oko nove osnovne škole Ninčevići" za razdoblje 2017 g. -2018. godine.
17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za razdoblje siječanj-travanj 2017. godine
18. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nadopune i prilagodbe Programa ukupnog razvoja Grada Solina
19. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
20. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. v.r.

 Sve Prijedloge Zaključaka i Odluka te sami Dnevni red 35. sjednice Gradskog vijeća grada Solina možete pogledati OVDJE

 

 

Pročitano 2244 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr