Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 06 Prosinac 2016 14:12

33. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina

Dana 1. prosinca 2016. godine održana je 33. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina Renato Prkić, dipl.ing.

Sjednici je bilo nazočno 17 od 21 vijećnika. Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:
- Verifikacija zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća
- Izvješće Mandatne komisije

1. Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2017. godinu s prijedlogom projekcija za 2018. i 2019. godinu
2. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukturne na području Grada Solina za 2017. godinu
3. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage DPU-a "Priko vode"
4. Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin za 2017. godinu
5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Gradske knjižnice Solin
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Gradskog vijeća Grada Splita Klasa:363-02/14-01/00023, Ur.broj:2181/01-09-02/01-16-37 od 19. srpnja 2016. godine o pretvaranju potraživanja u udjel u kapitalu trgovačkog društva "Promet" d.o.o., Split

- Na samom početku 33. sjednice Gradskoga vijeća grada Solina svoj vijećnički mandat aktivirao je Anđelko Matković, koji je zamijenio dosadašnju vijećnicu Anamariju Roso Burčul.

Ad 1.) Prvu točku 33. sjednice Gradskoga vijeća Solina, odnosila se na predstavljanje konsolidiranoga proračuna Grada Solina za 2017. godinu s prijedlogom projekcija za 2018. i 2019. godinu, a koju je solinskim vijećnicima objasnila pročelnica Upravnog odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić.
Konsolidirani prihodi proračuna Grada Solina za 2017. planirani su u iznosu od 110,747 milijuna kuna od kojih se 101,716 milijuna odnosi na Grad Solin, 8,293 milijuna na Dječji vrtić Cvrčak, 378 tisuća kuna na Gradsku knjižnicu Solin te 360 tisuća kuna na Javnu ustanovu u kulturi Zvonimir Solin.
Rashodi konsolidiranoga proračuna za 2017. iznose 103,747 milijuna kuna, a planirani su na način da se rad DV-a Cvrčak financira s 13,081 milijuna, Gradske knjižnice Solin s 2,197 milijuna, Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin s 2,576 milijuna kuna, dok je preostali iznos od 76,862 milijuna kuna predviđen za financiranje 23 gradska programa.
Detaljni program javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi za 2017. dostavit će se Gradskom vijeću na donošenje na sjednici koja slijedi nakon usvajanja proračuna. Naime, programi udruga sada se financiraju prvenstveno putem javnog natječaja, a podjela sredstava vrši se nakon donošenja proračuna kada se zna koliko je sredstava osigurano za tu namjenu.
Nakon predstavljanja pročelnice Žižić, vijećnicima se obratio gradonačelnik Ninčević.
- Ono što mogu istaknuti da smo prilikom izrade Proračuna vodili računa o nekoliko važnih činjenica, prije svega da bude uravnotežen, zatim da ga uskladimo s najavljenom novom poreznom reformom koja će imati određen utjecaj

Prijedlog konsolidiranoga proračuna Grada Solina za 2017. godinu usvojen je s četiri glasa protiv.

Ad 2.) Uslijedilo je predstavljanje prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017., a kojega je vijećnicima predstavila pročelnica Upravnoga odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanjem prostorom, a za kojega je u narednoj godini predviđeno izdvajanje od 21,732 milijuna kuna. Za građenje javnih površina predviđeno je 3,120 milijuna, za građenje nerazvrstanih cesta 16,272 milijuna te za groblja 2,340 milijuna kuna.
Točka je usvojena većinom glasova uz dva suzdržana.

Ad 3.) Jednoglasno je prihvaćena Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage DPU Priko vode, a kojega je vijećnicima dostavila pročelnica Sanja Samardžija.

Ad 4.) U nastavku sjednice ravnateljica Gradske knjižnice Solin Karmen Borković predstavila je vijećnicima prijedlog programa rada ove gradske ustanove za 2017. za čiju je realizaciju predviđeno izdvajanje u iznosu od 2,575 milijuna kuna. Zaključak o Programu rada Gradske knjižnice Solin za 2017. prihvaćem je većinom glasova uz tri suzdržana.

Ad 5.) Jednoglasno je prihvaćena točka pod nazivom Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Gradske knjižnice Solin, a kojega je također objasnila ravnateljica Karmen Borković.

Ad 6.) Gradonačelnik Dalibor Ninčević predstavio je vijećnicima odluku o davanju suglasnosti na odluku Gradskoga vijeća Splita o pretvaranju potraživanja u udjel u kapitalu trgovačkog društva Prometd.o.o. Naime, Grad Split je preuzeo dugovanja ove tvrtke, a samim time traži i povećanje poslovnoga udjela u istoj. Tako je do sada udjel Grada Splita u upisanom temeljnom kapitalu navedenoga Društva iznosio 65,04 posto, a predloženim izmjenama on bi se popeo na 80,78 posto. Vijećnici su navedeni prijedlog jednoglasno prihvatili.
Gradonačelnik Dalibor Ninčević izvijestio je o nastojanjima da se u dogovoru s tvrtkom Promet d.o.o. grad Solin uvrsti u prvu zonu njihove prometne mreže kako bi se našim sugrađanima smanjile cijene pokaznih i dnevnih karata.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili točku o davanju suglasnosti na Odluku Gradskog vijeća Grada Splita.

Ad 7.) Pročelnik gradskoga Odjela za pravne i opće poslove Ante Ljubičić predstavio je prijedlog odluke o uključenju Grada Solina u Program društveno poticajne stanogradnje, tzv. POS. Slijedom navedenoga Grad bi izvršio prijenos vlasništva čestice zemlje u mjesnom odboru Sveti Kajo u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, APN, koja je nositelj programa poticajne stanogradnje. Naime, sukladno zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji, koja ima za cilj zadovoljavanje stambenih potreba i poboljšanja kvalitete života šireg kruga građana, utvrđeno je da jedinice lokalne samouprave za izgradnju stanova osiguraju odgovarajuće građevinsko zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke na iste. Grad će tijekom dogovora s APN-om izrađivati kriterije kako bi u prizemlju buduće zgrade dobio prostore poslovne namjene u koje bi se implementirali sadržaji od interesa za građane. Navedeni prijedlog jednoglasno je usvojen.

Radojka Bućan

 

 

Pročitano 2182 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr