Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 02 Studeni 2016 07:58

32. sjednica Gradskoga vijeća grada Solina

Dana 21. listopada 2016. godine održana je 32. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina Renato Prkić, dipl.ing.

Sjednici je bilo nazočno 16 od 21 vijećnika.Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D:
- Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća

1. Izvješće o projektu izgradnje objekata u svrhu studentskog smještaja na predjelu "Klanac" u Solinu
2. Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Solin za pedagošku 2015./2016. godinu
3. Prijedlog Zaključka o godišnjem Planu i Programu rada DV Cvrčak za 2016. i 2017. godinu
4. Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2015. godinu
5. Prijedlog Zaključka o Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2015. godinu
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama o plaćama Gradske knjižnice Solin
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Solin
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama djelatnika predškolskog odgoja Grada Solina
9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjenu Pravilnika o plaćama djelatnika Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

Ad 1.) Solinsko Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Zaključak kojim se prihvaća inicijativa vezana za izgradnju Studentskog centra na solinskom predjelu Klanac, projekta za koje im je pismo namjere uputilo Sveučilište u Splitu.
- Vijeće ovlašćuje gradonačelnika da sa Sveučilištem obavi sve potrebne razgovore i radnje oko idejnih i glavnih projekata te ugovora kojima bi se utvrdile međusobne obveze i prava u ovom projektu. Ovo je početni korak, a ako projekt zaživi, zadnju riječ imat će opet Gradsko vijeće – kazao je predsjednik Gradskog vijeća Renato Prkić.
Projekt je solinskim vijećnicima predstavio prof.dr.sc. Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu, zajedno sa suradnicima.
- Realizacija Studentske zone Solina značila bi mnogo za razvoj našeg Sveučilišta, kao i za grad Solin, to je projekt koji bi svima donio dobrobit – naglasio je rektor, dodavši kako mu je drago da je Solin rado prihvatio ovu inicijativu, to više što ga za Solin vežu djetinjstvo i odrastanje.
Velika prednost lokacije u odnosu na Split je ta što ovo zemljište u Solinu, veličine oko 19 tisuća metara četvornih, nije premreženo drugim vlasnicima, isključivo je u vlasništvu Gada. Namjera je da se nakon ove odluke ide prema Vladi RH kako bi projekt ušao na prioritetnu listu te bi se financirao novcem iz europskih fondova, rečeno je.

Ad 2.) Ravnateljica DV Cvrčak Anđela Biuk pred solinske gradske vijećnike iznijela je drugu točku dnevnoga reda pod nazivom Izvješću o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Solin za pedagošku 2015./2016. godinu.
Ravnateljica Biuk objasnila je ustrojstvo rada, materijalnim uvjetima rada te o njezi i skrbi djeteta i odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Cvrčak, koji na solinskom području ima 14 vrtičkih kuća, dok se u Klisu nalaze još dvije a u Dugopolju i Muću po jedna vrtička kuća pod paskom DV Cvrčka Solin.
Vijećnici su većinom glasova uz jedan suzdržan prihvatili Izvješće ravnateljice Biuk.

Ad 3.) Ravnateljica Biuk iznijela je i slijedeću točku dnevnoga reda 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Solina pod nazivom Zaključak o godišnjem Planu i Programu rada DV Cvrčak za 2016. i 2017. godinu. Kojega su vijećnici prihvatili većinom glasova uz jedan suzdržan.

Ad 4.) Direktor Inkubatora d.o.o. Solin Zvonimir Grubišić solinskim gradskim vijećnicima objasnio je četvrtu točku dnevnoga reda Izvješće o radu tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2015. godinu.
Izvješćem su obuhvaćene aktivnosti provedene tijekom protekle godine, postignuti rezultati u ostvarivanju ciljeva tvrtke , suradnja s drugim institucijama, a čija djelatnost je bila usmjerena na potpore razvoju poduzetništva, kao i financijski rezultati u poslovanju.
Direktor Grubišić je nazočnima objasnio koje su to aktivnosti provedene u 2015., promicanje poduzetništva i edukacija o njemu u gradu Solinu, suradnju i rad na projektima u 2015. Inkubatora d.o.o. Naveo je inkubiranje dviju tvrtki s četvero zaposlenih na području našega Grada. Također je naveo i 150.000 kuna nepovratnih sredstava.
Vijećnica Dolores Jaman (SDP) istakla je kako treba što jača promidžba Inkubatora d.o.o., i njegov bolji rad. – Može se bolje, a ovdje je to vidljivo. Gdje su projekti kojima je Inkubator doprinio Gradu? – naglasila i upitala je vijećnica Jaman.
Grubišić je naveo samu bit postojanja solinskog Inkubatora te njegova zaduženja i pomoć poduzetnicima prilikom njihovog kretanja u poduzetničke vode.
Zamjenik gradonačelnika koji obnaša gradonačelničku dužnost Dalibor Ninčević kazao je ovom prilikom – Uvijek se može bolje, no naveo bih kako planiramo u slijedećem Proračunu uvesti sredstva za poduzetnike, sredstva za poduzetnika početnika – kazao je Ninčević te dodao kako je tu zadatak Inkubatoru da razradi te ideje i kao takve dođu do gradonačelnika da se one kao takve dalje prezentiraju.
Vijećnici su većinom uz jedan protiv prihvatili Izvješće o radu tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2015. godinu.

Ad 5.) Direktor Inkubatora d.o.o. Zvonimir Grubišić iznio je i Zaključak o Godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2015. godinu.
Prihodi u 2015. godini Inkubatora d.o.o. Solin iznosili su 319.410 kuna, dok su rashodi iznosili 287.042 kune. Dobit za 2015. godinu nakon oporezivanja iznosi 25.878 kuna.
Točka je prihvaćena većinom glasova uz jedan protiv.

Ad 6.) Pročelnik Upravnog odbora za opće i pravne poslove Ante Ljubičić pred solinske vijećnike iznio je Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Solin na prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice Solin na mandat od četiri godine.
Solinski vijećnici jednoglasno su dali svoj glas dosadašnjoj ravnateljici Karmen Borković, koja je svojim radom i rezultatima dokazala svoju stručnost i uspješnu organizaciju posla, a Knjižnica je već širom prepoznata kao primjer uspješnog rada.

Ad 7.) Pročelnik Ljubičić objasnio je i Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Gradske knjižnice Solin, kojega su jednoglasno prihvatili vijećnici.
Naime, Knjižnica ovim Zaključkom usklađuje svoje pravne akte i to Pravilnik o plaćama i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj knjižnici Solin. Knjižnica ne planira zaposliti nove djelatnike već samo postojećim preinačiti ugovor o radu.

Ad 8.) Pročelnik Ljubičić objasnio je i Odluku o Izmjeni Odluke o plaćama djelatnika predškolskog odgoja i također je prihvaćena jednoglasno. Ovom Odlukom koeficijent ravnatelja navedene ustanove (DV Cvrčak) ujednačuje se sa svim koeficijentima ravnatelja ustanova koje se financiraju iz Proračuna Grada Solina.

Ad 9.) Posljednja točka dnevnoga reda 32. sjednice Gradskoga vijeća Solina odnosila se također na koeficijent plaće ravnatelja i to za ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir, ona je također ujednačena s koeficijentom ravnatelja ustanova koje se financiraju iz Proračuna Grada Solina. Točka je prihvaćena jednoglasno.

Vijećnička pitanja

Vijećnika Antu Grgića (HDZ) zanimalo je kako idu pripreme za sanaciju područja Kosice u Vranjicu. Vijećničku Grgiću odgovor će se uputiti pismenim odgovorom.

Vijećnik Tihomir Bečk (HDZ) upozorio je na veliki broja psa lutalica na području MO Rupotina. Gradonačelnik Dalibor Ninčević je kazao kako se već intenzivnije provodi pojačan nadzor odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca koja se odnosi na kretanje pasa na javnim površinama i objektima javne namjene, a koji će Odsjek za komunalno redarstvo Grada Solina provoditi u suradnji s Policijskom postajom Solin.

Vijećnica Renata Bašić (HDZ) upozorila je na prošloj sjednici Gradskog vijeća na veći broj miniranja i razine buke na području tupinoloma MO Sveti Kajo. Vijećnici su zaprimili pismeni odgovor od tvrtke Cemex. – Zahvaljujemo se na ažurnom odgovoru tvrtke Cemex, no molila bih da ubuduće imamo mjerenja razine buke i jačine samih miniranja – kazala je Bašić.
Grad će uputiti dopis nadležnim službama o tom problemu.

Vijećnik Zdravko Perko (HDZ) zamolio je gradske službe da razmotre rješenje zaštite od buke automobila koji prolaze brzom cesto Solin Klis – Molio bih ako je moguće postavljanje tzv. bukobrana – kazao je Perko te nadodao kako je bi moglo doći do zatvaranja Poštanskog ureda u Mravincima – Ovim zatvaranjem uvelike bi se smanjila kvaliteta življenja u dva mjesna odbora grada Solina, a to su Kučine i Mravince.

Vijećnica Dolores Jaman (SDP) pohvalila je očišćenost i uređenost zelenih površina oko izvora rijeke Jadro te je ukazala na nastavak ovakvog rada. – Izletnika na ovom području ima iz dana u dan sve više, ovo izvorište je postalo jako popularno i molila bih stručne službe Grada da samo nastave s ovakvim radom – kazala je Jaman.

Vijećnika Matu Bubića zanimala je mogućnost riješena problema na Novom solinskom groblju za vrijeme ispraćaja pokojnika u vrijeme loših vremenskih uvjeta.
Pročelnik Vlastitog pogona Ante Parčina odgovorio je da postoji i da je razmatrano takvo rješenje no o njemu bi bilo neophodno razgovarati i s svećenicima i urbanistima, dok je predsjednika Prkića je zanimala dinamika izgradnje novoga grobnoga polja.

Predsjednik Gradskog vijeća Renato Prkić (HDZ) zanimalo je i pitanje rješenja solinske Marine na ušću Jadra, Predsjedniku Prkiću odgovor je dao pročelnik Ljubičić – Očekujemo da će imovinski dio uskoro biti riješen i to upravo ovih dana, a nakon toga ide studija utjecaja na okoliš, te pitanje koncesije i lokacijske dozvole. Napomenuo bih da će ovom investicijom Grad dobiti jednu lijepu vizuru, a i riječ je o 120 brodskih vezova – kazao je Ljubičić.
Predsjednik Prkić zatražio je od stručnih službi Grada da se dostavi vijećnicima broj i vrijednost naplaćenih kazni od strane komunalnoga i prometnog redarstva Grada Solina.

Radojka BUĆAN

 

Pročitano 2489 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr