Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 08 Rujan 2016 09:34

31. sjednica Gradskoga vijeća Solin

Dana 31. kolovoza 2016. godine održana je 31. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina Renato Prkić, dipl.ing.

Sjednici je bilo nazočno 18 od 21 vijećnika.Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:
-Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća
1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
2. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Solina
3. Prijedlog Odluke o dodjeli Osobnih nagrada Grada Solina za 2016. godinu
4. Prijedlog Odluke o dodjeli kolektivnih nagrada Grada Solina za 2016. godinu
5. Prijedlog Odluke o produženju radnog odnosa ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir

Ad 1.) Prvu točku dnevnoga reda izvještaja o izvršenju polugodišnjeg Proračuna Grada Solina za 2016. godinu obrazložila je pročelnica Upravnoga odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić.
U prvoj polovici 2016. ostvareni prihodi konsolidiranoga proračuna iznosili su 47.863.515,62 kune što je u odnosu na isto razdoblje 2015. povećanje od 387.773,59 kuna ili 0,82 posto.
U odnosu na godišnji plan ostvarenje prihoda konsolidiranoga proračuna od siječnja do lipnja ove godine iznosilo je 42,86 posto.
U istom razdoblju ostvareni rashodi iznosili su 47.461.713,32 kune što u odnosu na isto razdoblje 2015. godine predstavlja povećanje od 4.145.956,62 kune.
Ostvarenje rashoda konsolidiranoga proračuna u prvoj polovici 2016. u odnosu na godišnji plan iznosi 43,82 posto.
U prvoj polovici 2016. godine prihodi konsolidiranoga proračuna bili su veći od rashoda za 401.798,30 kuna.
Vijećnici su prvu točku dnevnog reda 31. sjednice Gradskog vijeća prihvatili većinom glasova uz četiri glasa protiv.

Ad 2.) Odluku o uređenju prometa na području Grada Solina objasnila je pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom Sanja Samardžija.
- Kao Grad imamo zakonsku obvezu pristupiti donošenju Odluke o uređenju prometa na području Grada zbog nepostojanja pravne regulative ovoga segmenta djelovanja iz samoupravnog djelokruga Grada jer je temeljem članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama određeno da jedinice lokalne samouprave uređuju promet na svojem području – započela je objašnjenje Samardžija te dodala kako se ovom Odlukom uređuje promet na javnoprometnim površinama, kako se unutar Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom mora oformiti Odsjek za prometno redarstvo, koje će temeljem zakonskih ovlasti nadzirati provođenje ove Odluke na način da preuzme poslove neposrednog nadzora nad nepropisnim parkiranjem i zaustavljanjem vozila na prometnicama, izdavanje naredbi za premještanjem i blokiranjem vozila, te neposredno upravljanje prometom na raskrižjima i drugim prometnim punktovima.
Točka je prihvaćena većinom glasova uz jedan suzdržan.

Ad 3. i Ad 4.) Jednoglasno su prihvaćene točke o dodjeli osobne i kolektivne nagrade Grada Solina za 2016.
Dobitnici osobne nagrade Grada Solina za ovu godinu Dragan Maretić i posthumno Anđelko Grubić – Đela.

Dragan Maretić je dragovoljac Domovinskog rata, jedan od osnivača 114. brigade HV-a i dragovoljačkog voda Mjesnog odbora Priko vode, pripadnik legendarne 4. gardijske brigade “Pauci” od 1991. do 2002. godine kada je umirovljen u činu satnika. Za ratne zasluge u Domovinskom ratu odlikovan je više puta.

Aktivno je sudjelovao u osnivanju udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Grada Solina, gdje je već 20 godina jedan od voditelja športskih sekcija HVIDR-e Solin.

Anđelko Grubić – Đela bio je hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskoga rata, te osnivač i predsjednik udruge “Biglovi azbesta” od 2007. pa do svoje smrti ove godine.

Bio je član Vladina povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, također je bio član radnog tima i sukreator svih zakona o azbestnoj problematici koji su doneseni 2007. godine i u primjeni su do danas.

Dodijeljene su i dvije kolektivne nagrade. Jedna je pripala Udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju “Moje dijete” Solin koja trenutno broji 181 člana s područja Splitsko-dalmatinske županije. Osnovana je u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja prava djece s poteškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom, i njihovih obitelji, odnosno unaprjeđivanja kvalitete njihova života.

Dobitnik kolektivne nagrade je i Solinska zajednica sportova koja je osnovana u siječnju 1996. godine. U ovoj godini u kojoj slavi 20 godina broji tako 28 članica koje su raspoređene u pet skupina, a glavna im je zadaća promicanje sporta u gradu Solinu, osobito djece i mladeži, te sportske rekreacije kod građana i invalidnih osoba.

Ad 5.) Vijećnici su jednoglasno prihvatili i posljednju točku dnevnog reda 31. sjednice Gradskog vijeća, Odluku o produljenju radnog odnosa ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin i to do 31.12. 2016., zbog starosne dobi ravnatelja, koji je napunio 65 godinu života. Nakon isteka datuma raspisuje se Natječaj.

Radojka BUĆAN

 

 

Pročitano 2883 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr