Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 27 Srpanj 2016 11:17

Zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća Solin

ZAPISNIK

sa 30. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 25. srpnja 2016. godine u Gradskoj vijećnici Solin, Stjepana Radića 42, s početkom u 16,00 sati.

Nazočni: Renato Prkić, Luka Vuković, Renata Tešija Bašić, Mate Bubić, Tihomir Bečko, Zdravko Perko, Nikola Tokić, Martin Andabak, Josip Marković, Arsen Batarelo, Vatroslav Japirko, Ante Grgić, Davor Mikas, Željko Ljubičić, Vjeran Dragičević i Ivica Čerina.
Odsutni: Anđelko Bešker, Anamarija Burčul, Dolores Jaman, Franka Oreb i Mario Jaman - opravdali izostanak.

Ostali nazočni: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Dalibor Ninčević, pročelnici upravnih odjela: Ante Ljubičić, Tihana Žižić, Sanja Samardžija, Darko Bilandžić i Ante Parčina, upravitelj Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu; Ivica Jurić, rukovoditeljica Službe za pravne i opće poslove.
Nazočni novinari: Marijana Batarelo Jelavić - Solinska kronika, Mia Sesartić - Slobodna Dalmacija i Lea Vukić- TV Jadran.

Sjednici predsjedava gosp. Renato Prkić, predsjednik Gradskog vijeća koji utvrđuje da je na sjednici nazočno 16 od 21 vijećnika te da postoji potrebna većina za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.
Predsjedatelj predlaže odavanje počasti minutom šutnje poginulima u Domovinskom ratu.
Predsjedatelj predlaže verifikaciju zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća te nakon glasovanja utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen.

Predsjedatelj predlaže da se s predloženog dnevnog reda skine 2. točka Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području grada Solina.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno prihvatilo prijedlog, te nakon glasovanja o dnevnom redu utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen i da glasi:

D N E V N I  R E D

1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje siječanj 2016. godine- lipanj 2016. godine
2. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Japirko"
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina

 

Ad 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje siječanj 2016. godine- lipanj 2016. godine

O prijedlogu izvješćuje gospodine Dalibor Ninčević, zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika.
U raspravi sudjeluju gospoda: Vjeran Dragičević, Ivica Čerina i Davor Mikas.
Dodatna obrazloženja daje gđa. Tihana Žižić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (jedan glas protiv) donijelo

ZAKLJUČAK
o izvješću o radu gradonačelnika Grada Solina
za razdoblje siječanj 2016. g. - lipanj 2016.g.

Ad 2. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Japirko"

O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Japirko"

Ad 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić, pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti.
U raspravi sudjeluje gospodin Vjeran Dragičević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina

Pošto je dovršena rasprava po dnevnom redu, predsjedatelj predlaže postavljanje vijećničkih pitanja.

 Gosp. Ivica Čerina:
(1) Ima li želje i mogućnosti ponovno elektrificirati područje Blaca?
Navedeni problem komentira i gosp. Mate Bubić ističući da su za to zainteresirani mnogi starosjedioci Blaca.
Na pitanje odgovara gosp. Renato Prkić.

 Gđa. Renata Tešija Bašić ističe problem kućnih ljubimaca (psi) koji se izvode na javne površine bez povodca i za kojima vlasnici ne čiste. Drži da je dio problema i u činjenici nedostatka koševa na području svih mjesnih odbora.

 Gosp. Vatroslav Japirko
(1) Solinski ogranak stranke umirovljenika raspravljao je o potrebi i mogućnosti izgradnje umirovljeničkog doma na području grada Solina. Kao moguću lokaciju ističe područje Majdana i to objekt Transportcommerce koji se navodno prodaje. Nositelj aktivnosti bi trebao biti Grad Solin te eventualno zatražiti potporu od Splitsko - dalmatinske županije i iz EU fondova.
Na pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević koji predlaže da se na tu temu uputi dopis Županiji koja je osnivač takvih ustanova.
(2) Kakvo je prometno rješenje u smislu sigurnosti na prometnici spoj Put Mira – Matoševa te kakva su rješenja za izbjegavanje gužvi koje nastaju u vrijeme održavanja sprovodnih obreda?
Na pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija a zatim vijećnik gosp. Ante Grgić.
(3) Postavlja pitanje djelomične sanacije u ulici Put Topini.
Na pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija.
 Gosp. Tihomir Bečko postavlja pitanje u kojoj je fazi rješenje prometnice na Čikaluši a posebno naglašava da se tu nedavno dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom.
Moguće rješenje je postavljanje uspornika – konačno rješenje zatražiti od ŽUC-a.
Na pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija.

 Gosp. Davor Mikas ukazuje na problem koji se događa u frekventnim satima na dijelu prometnice iz pravca Solina prema Splitu - tri prometna traka spajaju se u jedan i dolazi do velikih zastoja te predlaže da Grad Solin inicira drugačije rješenje kod Hrvatskih cesta, a koje bi doprinijelo boljoj protočnosti.

Predsjedatelj zaključuje 30. sjednicu u 17,40 sati.

ZAPISNIK SASTAVIO                                                                                                                                                                             PREDSJEDNIK
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA                                                                                                                                                     GRADSKOG VIJEĆA SOLINA

Ante Ljubičić, dipl. pravnik                                                                                                                                                          Renato Prkić, dipl. ing. el.

 

Pročitano 2894 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr