Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 30 Lipanj 2016 11:38

29. sjednica Gradskoga vijeća Solin

Dana 20. lipnja 2016. godine održana je 29. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina kojom je predsjedao predsjednik Gradskoga vijeća grada Solina Renato Prkić, dipl.ing.

Sjednici je bilo nazočno 18 od 21 vijećnika.Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

- Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Područje Gašpini
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2016.
3.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Proširenje dijela ulice Marka Marulića za razdoblje 2016. i 2017. godina
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2016. godinu
6. Prijedlog Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Solina u 2016.
7. Prijedlog Odluke o prestanku društva Zvonimir Solin d.o.o.
8. Prijedlog Odluke o upotrebi dijela zadržane dobiti društva Zvonimir Solin d.o.o.
9. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.

Ad 1.) Pročelnica Upravnoga odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanjem prostorom Sanja Samardžija iznijela je pred solinske gradske vijećnike Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Područje Gašpini.
- Prostorni obuhvat ovoga UPU-a nalazi se na području MO Srednja strana, a omeđuju ga ulice don Frane Bulića na jugu i don Lovre Katić na istoku, dok sa sjeverne i zapadne strane graniči s Ulicom Braće Radić, odnosno sa novoplaniranim obodnim prometnicama - objasnila je u svom uvodu pročelnica Sanja Samardžija te dodala – površina obuhvata je cca 29,54 ha, a namjena ovoga prostora prema GUP-u Solina je M1, odnosno mješovita namjena, pretežno stambena – kazala je Samardžić.
Samoj sjednici Gradskog vijeća nazočio je i izrađivač Plana Goran Milun iz Arching studio d.o.o. iz Splita koji je objasnio izmjene u Planu.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Područje Gašpini.

Ad 2.) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2016. objasnila je pročelnica Upravnoga odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić.
- Glavni razlog za Izmjene i dopune Proračuna je početak rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin – objasnila je u samom uvodu pročelnica Žižić te dodala – Javna ustanova u kulturi Zvonimir preuzela je djelatnike trgovačkog društva Zvonimir Solin d.o.o. te sva prava i obveze istog. Javna ustanova je i proračunski korisnik, a to znači da se u proračun uključuju prihodi koje Javna ustanova ostvaruje izvan Proračuna, a isto tako u rashodnu stranu Proračuna se uključuje ukupni rashodi Javne ustanove – zaključila je pročelnica Žižić.
Vijećnica Franka Oreb (SDP), kazala je kako neće podržati u ime Kluba SDP-a ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina. Isto je potvrdio i Vjeran Dragičević (SDP) koji je tom prilikom i kazao – Moje kritike odnose se na prihodovnu stranu Proračuna, uvjeravate nas kako se Proračun puni, no moje pitanje jest: Zašto se tada još više ne razvija i ulaže? – upitao je Dragičević.
Odgovor mu je dala pročelnica Žižić – Nikada se nismo bojali investirati, a samim tim pokazatelj je sveukupno 90 investicija koje se nalaze u samom Proračunu, ubrajajući i kapitalna ulaganja. Mi nastojimo da sve prihode potrošimo u nova ulaganja i to pokazujemo godinama – odgovorila je pročelnica Žižić.
Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina prihvaćen je većinom glasova uz dva glasa protiv i jednim suzdržanim.

Ad 3.) Vijećnici su jednoglasno prihvatili treću točku dnevnoga reda pod nazivom Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu, koju je objasnila pročelnica Upravnoga odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanjem prostorom Sanja Samardžija.

Ad 4.) Pročelnica Sanardžija je objasnila i Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Proširenje dijela ulice Marka Marulića za razdoblje 2016. i 2017. godina“.
- Ovom točkom prihvaćamo investiciju za razdoblje 2016. i 2017. za proširenje Ulice M. Marulića a koju je izradio Upravni odjel za komunalne djelatnosti, planirana je investicija uvrštena u Proračun Grada za 2016. u vrijednosti od 250.000 kuna, dok će za završetak projekta u 2017. Grad osigurati dodatnih 350.000 kuna – objasnila je Samardžija te dodala kako se projekt sastoji od izvođenja radova i nadzora izvođenja radova, a ukupna vrijednost u dvije godine iznosi mu 600.000 kuna.
Točka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 5.) Pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić iznio je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Solina.
Gradsko vijeće je donijelo Odluku o socijalnoj skrbi za stanovnike Grada Solina, gdje je osigurano 160.000 kuna za provedbu mjere novčane potpore za vrijeme korištenja porodiljinog dopusta od jedne do treće godine života djeteta. Naime, Grad Solin će dodjeljivati mjesečnu novčanu potporu obiteljima zaposlenih službenika koje koriste pordiljni dopust od jedne do treće godine života djeteta u visini od 500,00 kuna mjesečno za posljednje rođeno dijete (treće i više djece), u periodu od jedne do treće godine života, ukoliko dijete u navedenom periodu ostane u krugu obitelji (ne upiše se u dječji vrtić na području Grada Solina). Odluka je prihvaćena jednoglasno i primjenjuje se od 1. srpnja 2016..

Vijećnik Vjeran Dragičević (SDP) naveo je kako bi Odluka bila kvalitetnija kada bi se primjenjivala i za nezaposlene roditelje misleći na jedno od njih. Od strane stručne službe Grada Solina u Upravnom odjelu za javne djelatnosti kazano je kako je riječ o početku primjene te da će se navedena Odluka nadopunjivati.

Ad 6.) Pročelnik Bilandžić objasnio je i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Solina u 2016..
Vijećnik Martin Andabak (HDZ) je naglasio kako bi bilo dobro kontaktirati Hrvatske šume da se očiste požarni putovi na obroncima Kozjaka, jer da je primijećeno kako su zapušteni i zarasli. Program je prihvaćen jednoglasno.

Ad 7. i Ad 8.) Pročelnica Tihana Žižić objasnila je Odluku o prestanku društva Zvonimir Solin d.o.o. i Odluke o upotrebi dijela zadržane dobiti društva Zvonimir Solin d.o.o..
- Na 22. sjednici Gradskoga vijeća Grada Solina održanoj u prosincu 2015. , donijeta je Odluka o osnivanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir, koja preuzima sve djelatnike te sva prava i obveze tvrtke Zvonimir Solin d.o.o.. Tim je vidljivo da je tvrtka Zvonimir Solin d.o.o. u stanju mirovanja pa je pokrenut postupak njene likvidacije i time se izbjegne daljnje nepotrebne troškove koje tvrtke u mirovanju moraju plaćati – objasnila je pročelnica Žižić te objasnila i Odluke o upotrebi dijela zadržane dobiti društva Zvonimir Solin d.o.o. – Budući je pokrenut postupak likvidacije predlažemo da se dio zadržane dobiti društva u iznosu od 580.000 kuna dodijeli Javnoj ustanovi u kulturi, a sve u svrhu nastavka opće koristi djelatnosti kulturnog razvoja Grada Solina – kazala je Žižić.
Točke su prihvaćene jednoglasno.

Ad 9.) Zaključka o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2016., a koji je prihvaćen jednoglasno objasnio je pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove Ante Ljubičić.
- Riječ je o Zaključku koji se usklađuje s Izmjenama Proračuna Grada Solina – kazao je pročelnik Ljubičić.
Točka je prihvaćena jednoglasna.

Radojka Bućan

 

 

Pročitano 2472 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr