Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 24 Ožujak 2016 08:17

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za javne djelatnosti
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata za stručno osposobljavanje

Klasa: 130-01/16-01/02
Ur. br. 2180/1-07-01-16-11
Solin, 24. ožujka 2016. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo objavljuje


POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1.Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati/ kandidatkinje

ekonomist ( SSS ):

1. Josip Matijević, Visoka 8, 21000 Split
2. Ivana Džaja, Put Gušćera 24, 21000 Split
3. Krešimir Kurobasa, Domovinskog rata 32, 21210 Solin

2.Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada uz Javni poziv. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

3.Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 04. travnja 2016. (ponedjeljak) u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.


Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ilija Kokeza, dipl. oec.

Pročitano 2207 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr